เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดลพบุรี

                        บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร  สันนิษฐานว่าเป็นบ่อน้ำที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทรงใช้น้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้ประกอบพิธีทางศาสนา  บ่อน้ำมีความลึกประมาณ 4 เมตร มีน้ำอยู่ในบ่อตลอดทุกฤดูกาล

ข้อมูลจากจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี