เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

6.การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้/การจัดเก็บรายได้ประจำปี

Taxation and income development / annual revenue collection