เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

บ้านหลวงรับราชทูต
(บ้านวิชาเยนทร์)

                        ห่างจากเทวสถานปรางค์แขก 300  เมตร  อยู่ทางทิศเหนือของพระนารายณ์ราชนิเวศน์  ใช้เป็นที่รับรองราชทูตที่มาเฝ้าฯ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เมืองลพบุรี คณะราชฑูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาเมื่อ ปี พ.ศ. 2228  ได้พำนัก ณ ที่แห่งวนี้ ต่อมา Constantine Phaulkon (คอนสแตนติน  ฟอลคอน)  ซึ่งเป็นชาวกรีกได้เข้ามารับราชการ  ได้รับความดีความชอบ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “เจ้าพระยาวิชาเยนทร์” และได้รับพระราชทานที่พักอาศัยทางทิศตะวันตกของบ้านหลวงรับราชทูต  เจ้าพระยาวิชาเยนทร์มีภริยาชื่อ มารี  เดอร์ กีมาร์  หรือคนไทยรู้จังในชื่อ “ท้าวทองกีบม้า”  ต้นตำรับขนมทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง

                        พื้นที่ในบริเวณบ้านหลวงรับราชทูตแบ่งเป็น  3  ส่วน   คือ  ที่พักอาศัยของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์  หอระฆังและโบสถ์คริสต์ และอาคารที่พักอาศัยของคณะทูต  เป็นต้น