เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประกาศ คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองลพบุรี

ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่
ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวสารล่าสุด

,
ประกาศรับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
16 July, 20240
,
ประกาศรับสมัครครู (จ้างเหมาบริการ) หลายอัตรา
8 March, 20240
,
ประกาศรับโอนข้าราชการครู กรณีเกษียณอายุราชการหลายอัตรา
19 September, 20230
,
ประกาศรับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
7 September, 20230