เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

                         ตั้งอยู่กลางวงเวียนเทพสตรี  ใกล้ศาลากลางจังหวัดลพบุรี บริเวณถนนนารายณ์มหาราช  ก่อนเข้าสู่ตัวเมือง  พระบรมรูปฯ มีลักษณะประทับยืน ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก  พระหัตถ์ขวาทรง
พระแสงดาบ ก้าวพระบาทซ้ายมาด้านหน้าเล็กน้อย หล่อด้วยโลหะรมดำ  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ปราสาททององค์สุดท้าย ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์นั้น  วรรณคดีและศิลปะของไทยได้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทรงมีสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง  เกียรติภูมิของประเทศไทยแผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศ พระบรมรูปฯ เป็นผลงานการหล่อของ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ปูชนียบุคคลทางด้านศิลปะของเมืองไทย
(แต่เป็นชาวอิตาลี) มีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปฯ ประดิษฐานกลางวงเวียน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509

                        ที่ฐานอนุสาวรีย์ได้จารึกข้อความว่า “สมเด็จพระนารายณ์  พระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง  ทรงพระราชสมภพ ณ กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 175  สวรรคต ณ  เมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2231 พระองค์ทรงมีพระบรมราชกฤษดาภินิหารเป็นอย่างยิ่ง”