เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ศาลพระกาฬ

                        ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด  เป็นเทวสถานเก่าของขอมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลสูง” มีทับหลังซึ่งทำด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสิทธุ์  อายุราวศตวรรษที่ 16  วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน  และยังได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยม  จารึกอักษรมอญโบราณด้วย

                        ส่วนด้านหน้าเป็นศาลที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494  โดยสร้างบนฐานเดิมที่สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระนารายณ์ทรงยืน  ทำด้วยศิลา  2  องค์  องค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทย  องค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี แต่พระเศียรเดิมหายไป ภายหลังมีผู้นำเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมไว้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

                        ในบริเวณรอบศาลพระกาฬร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่  จึงเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมาก เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดลพบุรี