เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปรางค์สามยอด

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปรางค์สามยอด

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ