เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ลงพื้นที่บริเวณถนนพระราม เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ลงพื้นที่บริเวณถนนพระราม เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน