เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เทศบาลพบประชาชน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > เทศบาลพบประชาชน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑