เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ สวนสระแก้ว

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ สวนสระแก้ว