เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย อบต.พรหมมาสตร์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย อบต.พรหมมาสตร์

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นประธานมอบหมวกนิรภัย โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ , คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนในเขตตำบลพรหมมาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จากนั้น เป็นประธานมอบแว่นสายตา โครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส