เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โรงเรียนเทศบาล ๓ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โรงเรียนเทศบาล ๓ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

      ว่าที่ร้อยโท ดร. จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการ กองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี , นางสาวศิริพร กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครู นักเรียน ร่วมในพิธี จากนั้น ว่าที่ร้อยโท ดร. จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา