เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้โอวาทนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ จ.ร้อยเอ็ด

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้โอวาทนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ จ.ร้อยเอ็ด

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครูนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ เข้ารับฟังโอวาท จากนั้นได้มอบเงินส่วนตัวให้แก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีอีกกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท