เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

     นายศักดา ไพรสันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และภาครัฐและภาคเอกชนในอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ดร. จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ศาลจังหวัดลพบุรีจัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ผู้ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด ทรงถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะสำหรับนักกฎหมาย อีกทั้งทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมาย และเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ทรงรวบรวมกฎหมาย และคำพิพากษาฎีกา พร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายต่างๆ มากมาย สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา ทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 10 รูป กล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากนั้น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ถวายพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีการจัดนิทรรศการ ทัศนศึกษาศาล รับฟังกฎหมายจากผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ รวมถึงจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย (ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี) เป็นต้น