เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

รายชื่อผู้ชนะการประมูลเสนอราคาขายทอดตลาด อาคารเรียน (อาคาร3)ของ รร.เทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > ขายทอดตลาด > รายชื่อผู้ชนะการประมูลเสนอราคาขายทอดตลาด อาคารเรียน (อาคาร3)ของ รร.เทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี