เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ LED พร้อมติดตั้ง

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ LED พร้อมติดตั้ง