เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

รับประกาศเกียรติบัตรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > รับประกาศเกียรติบัตรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นายสันธนะ บัวชาติ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี และ นายวิทูร ภักดิ์ปาน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายโกมล ปานขาว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยก่อนการประชุม ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองประจำปี ๒๕๖๒