เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > แถลงข่าวงานลอยกระทง

    นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว งานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี , คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี , หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองลพบุรี นอกจากนี้ยังหัวหน้าหน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี , ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี , ประชาชน ร่วมในงานแถลงข่าว และมีคณะสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรีให้ความสนใจ ร่วมในการแถลงข่าว งานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ กันเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จากนั้น นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ได้กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งการจัดงานประเพณีลอยกระทง ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และระลึกนึกถึงประโยชน์ของน้ำ ขณะเดียวกันยังรำลึกถึงคุณงามความดีของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มีต่อเมืองลพบุรี ซึ่งในสมัยของท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญสูงมากในทุกๆ ด้าน จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้กล่าวในการแถลงข่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปีนี้ เทศบาลเมืองลพบุรี ได้เตรียมจัดการแสดง แสง เสียง และสื่อผสม ชุดลอยกระทง ย้อนยุค อย่างยิ่งใหญ่ และเตรียมจัดหาช้าง รถม้า ม้าศึก รถสามล้อ รถโบราณ รถราง เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำหรับการจัดงานประเพณี ลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม เทศบาลเมืองลพบุรีจัดติดต่อกันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่ประวัติศาสตร์งานประเพณีลอยกระทง ๓ ยุค ๓ สมัย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยขบวนช้าง ขบวนรถม้า ขบวนรถโบราณ ขบวนรถราง และประชาชนที่แต่งกายในยุคสมัยต่างๆ ที่สวยสดงดงาม การประกวดขบวนแห่กระทงจากหน่วยงานราชการและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ขบวนจากสถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมการประกวด การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิด ประเภทสวยงาม การประกวดกระทงประดิษฐ์การแข่งขันชกมวยไทย การแสดง แสง เสียง และสื่อผสม การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรีของวงฝ้ายคำ จากโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี การจัดแสดงมหรสพ ลิเก ตลก การประกวดร้องเพลง การจัดสวนสนุก ชิงช้าสวรรค์ บ้านลม และจัดรถรางให้บริการกับประชาชน และนักท่องเที่ยวฟรี ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ สินค้าโอท็อป ในปีนี้ได้เพิ่มสีสันการจัดงานด้วยการจัดรำวงย้อนยุคในอดีตที่จะมาสร้างความสนุกสนาน พร้อมกับรูปแบบการจัดงานย้อนอดีตที่น่าเที่ยวชม พร้อมกันนี้มีการร่วมสนุกจับสลากชิงรางวัลรถจักรยานยนต์ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย จากนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ซึ่งผู้ได้รับรางวัลต้องอยู่ร่วมงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม และมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในการรับรางวัลอีกด้วย โดยหลังการแถลงข่าว ทางเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดการแสดงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ชม จำนวนกว่า ๖ ชุดการแสดง ซึ่งย้อนไปในอดีตจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่เคยรุ่งเรือง จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้นำ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ร่วมจำลองบรรยากาศการลอยกระทง ณ บริเวณวงเวียนสระแก้ว เพื่อสร้างบรรยากาศการลอยกระทงย้อยยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาในปีนี้