เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองลพบุรี แขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมชมการโชว์ตัวของสาวงามที่เข้าร่วมในการประกวดนางนพมาศ ในเวทีงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงครามประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) ในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี