เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นประธานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายเชาวนาท เพ็งสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี , คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี , คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย โดยเริ่มต้นจากพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษาด้วยเงินส่วนตัว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากนั้นเป็นการมอบเงินจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับทางวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม