เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > นักกีฬา ท.3 เข้ารับโอวาท

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครระยองเกมส์” จ.ระยอง ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดย นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี นางสาวศิริพร กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นำ ครูผู้ฝึกสอน , นักกีฬา ที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมการแข่งขันฯ เข้ารับฟังโอวาท จากนั้นได้มอบเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี