เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ออมสิน ชวนรุ่นพี่ ทำความดี รักสุขภาพ

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าสูงวัย ออมสิน ชวนรุ่นพี่ ทำความดี รักสุขภาพ ที่สวนสระแก้ว วงเวียนศรีสุริโยทัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายสมเกียรติ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตลพบุรี พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้มีการจัดกิจกรรมที่มีผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1 กลุ่มแอโรบิคสวนสระแก้ว 2 กลุ่มบาสโลบถนนใหญ่ 3 ชมรมเสริมสร้างสุขภาพเขาสามยอด จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , นายสมเกียรติ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตลพบุรี พร้อมคณะของธนาคารออมสินได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าสูงวัย ออมสิน ชวนรุ่นพี่ ทำความดี รักสุขภาพ อย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ ธนาคารออมสิน ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายภาสกร ปิ่นชัชวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นผู้รับมอบ ถัดไปเป็นการแสดงเต้นแอโรบิคของ กลุ่มแอโรบิคสวนสระแก้ว , กลุ่มบาสโลปถนนใหญ่ และชมรมเสริมสร้างสุขภาพเขาสามยอด ตามลำดับ ในโอกาสนี้ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้จับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าสูงวัย ออมสิน ชวนรุ่นพี่ ทำความดี รักสุขภาพ อีกด้วย