เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เทศบาลเมืองลพบุรี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ราชินี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เทศบาลเมืองลพบุรี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ราชินี

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้ง ๒๖ ชุมชน เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด ๘.๒๕ X ๑๑.๗๕ นิ้ว จำนวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากนี้ พสกนิกรทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกตัวเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์