เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ท.๕ ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี ณ โดมอเนกประสงค์ ด้านหลังเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชาย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี นางสุชาดา บุญสร้าง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครูและผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย