เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประกาศการจัดหาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และลงทุนก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศการจัดหาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และลงทุนก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ