เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.อนุบาลลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.อนุบาลลพบุรี

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ห้องดอกพิกุลโรงเรียนอนุบาลลพบุรี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก ธนา แต่งสมุด รองประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี , นายสมชัยอินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ , นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ นางสมจิตต์ แต่งสมุด กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง นายพรสิทธิ์ ลิ้มนุสนธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางจุรีรัตน์ อินทรพานิช กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นเลขานุการ