เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ใจฟ้าฟาร์ม

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ตามโครงการยุวชนต้นกล้า นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ ที่สนามฟุตบอล ใจฟ้าฟาร์ม เลขที่ ๑๒๕/๖ หมู่ที่ ๖ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ พระอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิอาทรประชานาถ , ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี , นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด , นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ , นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้จัดการใจฟ้าฟาร์ม ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน ๗ คน ตามโครงยุวชนต้นกล้านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมยุวชนชาย อายุไม่เกิน ๗ ปี จำนวน ๑๓ ทีม และทีมยุวชนหญิง อายุไม่เกิน ๗ ปี จำนวน ๖ ทีม ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

 

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ยุวชนหญิง อายุไม่เกิน ๗ ปี ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองขาม ได้รับถ้วยรางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ยุวชนหญิง อายุไม่เกิน ๗ ปี ได้แก่โรงเรียนบ้านเขาวง ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม ๓๐,๐๐๐ บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ยุวชนหญิง อายุไม่เกิน ๗ ปี ได้แก่ได้แก่โรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด ๑ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม ๕๐,๐๐๐ บาท

– รางวัลชนะเลิศ ยุวชนหญิง อายุไม่เกิน ๗ ปี ได้แก่โรงเรียนบ้านหัวลำทีม ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ยุวชนชาย อายุไม่เกิน ๗ ปี ได้แก่ทีมโคกตูม-ราเมศวร ได้รับถ้วยรางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ยุวชนชาย อายุไม่เกิน ๗ ปี ได้แก่โรงเรียนบ้านหัวลำ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม ๓๐,๐๐๐ บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ยุวชนชาย อายุไม่เกิน ๗ ปี ได้แก่ทีมมังกี้ จูเนียร์ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม ๕๐,๐๐๐ บาท

– รางวัลชนะเลิศ ยุวชนชาย อายุไม่เกิน ๗ ปี ได้แก่ทีมสิงห์สำอางค์ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

– รางวัลดาวซัลโวหญิง ได้แก่ เด็กหญิงขวัญสุดา รถาพล

– รางวัลดาวซัลโวชาย ได้แก่ เด็กชายธนกฤต วงศ์คำภา

– รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง ได้แก่ เด็กหญิงแพรวา อิ่มวัตร

– รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย ได้แก่ เด็กชายปกรณ์ ศรีทองอินทร์

-ทีมแฟร์เพลย์หรือทีมมารยาทยอดเยี่ยมทีมหญิง ได้แก่ โรงเรียนกำจรวิทย์

-ทีมแฟร์เพลย์หรือทีมมารยาทยอดเยี่ยมทีมชาย ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด ๑

จากนั้น พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้แสดงสัมโมทนียกถา ใจความกล่าวถึงความสำคัญในการฝึกซ้อม การแข่งขันกีฬา และการพัฒนาศักยภาพการกีฬาของโครงการยุวชนต้นกล้า นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับวงการกีฬาอย่างยั่งยืนในอนาคต และมอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬา