เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > ประชุมใหญ่สมาคมกีฬา

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะปฏิคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี นายปรีชา ฮุ้นสกุล อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี จ่าเอก บำรุง วงษ์ภูมี เลขาธิการนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยประธานชมรมกีฬาชนิดต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบระเบียบวาระการประชุมและร่วมกันพิจารณา จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี มอบเงินค่าตอบแทนเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “บุรีรัมย์เกมส์”