เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

     นายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ของสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนภาครัฐ – ภาคเอกชน ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานฯเป็นจำนวนมาก สำหรับสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี ที่นำโดย นายสมมิตร เกตุแก้ว ,นายราชวงศ์ นวลอินทร์ , นายกฤษณพงศ์ อยู่รอด , นายพีรพล ปานเกลียว เป็นต้น โดยสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรีกลุ่มดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือวันนักข่าวเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรีที่ล่วงลับไปแล้ว กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรีกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี พร้อมกับกิจกรรมการพบปะสังสรรค์