เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศร 63

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เข้าร่วมในพิธีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลลูกศร อัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลลูกศร ประทับเกี้ยวออกแห่ให้ประชาชนชาวลพบุรี ได้สักการบูชา ซึ่งมีขบวนประกอบด้วยมังกรทอง สิงโตทอง กิมเปียว เจ้าแม่กวนอิม ขบวน 7 นางฟ้า ขบวนหนูน้อยหาบกระเช้า เจ้าแม่กวนอิม ขบวนโป๊ยเซียน ขบวนฟ้อนรำพัด และคณะล่อโก้ว แห่ไปรอบๆ ตัวเมืองลพบุรี