เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ดูแลโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยก่อนการจัดทำหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าผากแบบอินฟราเรด และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล จากนั้นจิตอาสา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำหน้ากากอนามัย โดยตั้งเป้าทำให้ได้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น และหากประชาชนมีจักรเย็บผ้า สามารถนำมาร่วมจัดทำหน้ากากได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป