เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยก่อนการจัดทำหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าผากแบบอินฟราเรด และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล จากนั้นเป็นระดมจิตอาสา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง ในการจัดทำหน้ากากอนามัย หากประชาชนมีจักรเย็บผ้า สามารถนำมาร่วมจัดทำหน้ากากได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป