เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัย

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัย

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลพบุรี ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยก่อนเข้าศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าผากแบบอินฟราเรด และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล โดยมีจิตอาสา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำหน้ากากอนามัย โดยตั้งเป้าทำให้ได้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึง และเมื่อถึงเวลาพักกลางวัน นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จะนำอาหารกลางวัน ขนม และอาหารว่างมาเลี้ยงกลุ่มจิตอาสาทุกคน