เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > นายกให้สัมภาษณ์ เรื่องลิง

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ออกรายการโทรทัศน์ช่อง PPTV 36 ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างและขยายเขตระบบรักษาความปลอดภัย นำชมการบริหารจัดการลิงหรือโรงพยาบาลลิง ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลิง ที่ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี