เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมเตรียมทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมเตรียมทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วย นายอรุณ เทพถมยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาว อรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บลพรหมมาสตร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลพรหมมาสตร์ เตรียมจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยผ้าและเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ป้องกันตนเองจากระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์