เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประมวลภาพการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 4-5 เม.ย.63

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประมวลภาพการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 4-5 เม.ย.63

     ประมวลภาพ การจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลพบุรี เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๓ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-๑๙ และจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี