เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประมวลภาพการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 6-7 เม.ย.63

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประมวลภาพการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 6-7 เม.ย.63

     ประมวลภาพ การจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลพบุรี เมื่อวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลพบุรี ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-๑๙ และจัดทำหน้ากากอนามัยเทศบาลเมืองลพบุรี และคณะสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ได้มอบอาหารว่างให้แก่เหล่าจิตอาสา ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี