เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประมวลภาพการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 28-29 มี.ค. 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประมวลภาพการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 28-29 มี.ค. 2563

     ประมวลภาพ การจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี