เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ป้องกันตนเองจากไวรัส อบต.พรหมมาสตร์

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโควิด-๑๙ และการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำ  ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ให้แก่ประชาชน จิตอาสา อสม. และจะเริ่มจัดทำฯ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จากจิตอาสา ประชาชน ในเขต อบต.พรหมมาสตร์