เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ล้างตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี