เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ล้างถนนวิชาเยนทร์-สรศักดิ์

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดถนนวิชาเยนทร์ตั้งแต่บริเวณพระปรางค์สามยอดถึงปรางค์แขก และบริเวณถนนสรศักดิ์จากปรางค์แขกถึงสี่แยกร้านเซ่งเฮง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์