เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

อธิการบดี มรภ.เทพสตรีเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัย

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > อธิการบดี มรภ.เทพสตรีเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัย

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลพบุรี ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-๑๙ และจัดทำหน้ากากอนามัยเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี