เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > อบต. พรหมมาสตร์มอบหน้ากากผ้า

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วย นายอรุณ เทศถมยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ คณะสมาชิกสภา อบต.พรหมมาสตร์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.พรหมมาสตร์ ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ต.พรหมมาสตร์ ไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยมอบให้คนละ ๓ ชิ้น ที่วัดพรหมมาสตร์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี