เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

    นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับ ทีมงานรายการเชียร์ไทย ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 NBT ที่มาถ่ายทำการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลพบุรี ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-๑๙ และจัดทำหน้ากากอนามัยเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีจิตอาสา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจผลิตหน้ากากอนามัย โดยตั้งเป้าจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี