เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

     นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ได้ร่วมกันแจกเฟซชิลด์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ และถุงยังชีพ ให้กับประชาชน ในจังหวัดลพบุรี และยังมีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นายประทวน สุทธิอำนวยเดช สส.จังหวัดลพบุรี เขต 1 นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำภอเมืองลพบุรี ร่วมมอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสถานการณ์การระบาด โรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ตลอดจนเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มให้กับประชาชน บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี