เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ใช้เงินส่วนตัวจัดทำอาหารข้าวกล่องแจกฟรี แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการแจกข้าวกล่องช่วยประชาชน พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร. จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษฏ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายมนตรี เซียงหลิว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกันมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม นมกล่อง จำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยจะทำการแจกตั้งแต่เวลา 11:00 น. ของทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารฟิตเนส เทศบาลเมืองลพบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม