เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ใช้เงินส่วนตัวจัดทำข้าวกล่องปันสุข แจกฟรีแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการแจกข้าวกล่องปันสุขช่วยเหลือประชาชน โดยได้มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายกิตติพศ คงเดช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายอุดมศักดิ์ อินปุระ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกันแจกข้าวกล่องปันสุข น้ำดื่ม นมกล่อง จำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยทำการแจกตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:30 น. ของทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารฟิตเนส เทศบาลเมืองลพบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม