เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำลำคลอง

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ที่บริเวณคลองสายบัว ซึ่งเป็นการบูรณการกำลังร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองลพบุรี กำลังพลจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ และเรือนจำกลางลพบุรี รวมทั้งประชาชนจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองสายบัว โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี หน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองลพบุรีเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่เป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำ ตื้นเขิน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสายบัว