เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ