เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบเบี้ยยังชีพ มิ.ย.๖๓

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ที่โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในการมอบเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ จากนั้น ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพทุกคน โดยมีการคัดกรองวัดไข้และจัดระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด